АББ България ЕООД
над 300 служителя Кандидатстване
Стажант в Отдел R&D
София
стаж на пълно работно време

Стажант в Отдел R&D

София стаж на пълно работно време

За нас

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 130-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация с две предложения с ясна стойност: довеждане на електричество от която и да е електроцентрала до който и да е електрически контакт, и автоматизиране на всички промишлени отрасли от естествени ресурси до завършени продукти. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 147 000 служители.

Отговорности

Във връзка с нуждите на своя бизнес в България, АББ България ЕООД търсим да назначим за локацията ни в София студент - стажант в професионално направление:

• 5.1 – Машинно инженерство
• 5.2 - Електротехника, електроника и автоматика


Основни задължения:

Работа под ръководството на старши инженер в екип от инженер-конструктори над дизайн и симулации на механични и електрически възли в областта на енергийните мрежи.

Обучението по време на стажа ще се фокусира над:

• Проектиране и разработване на механични компоненти или електрически схеми, съгласно международните и фирмените стандарти и правила за проектиране – ISO; IEC.
• Участия в проучвания за патенти, технически отзиви и проектни отзиви.
• Монтажа и тестването на прототипи, по време на проектирането и изпитване.


Ако това е търсената от Вас позиция и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете ни Вашата актуална автобиография.

„АББ България” ЕООД, ЕИК 831133152 е администратор на лични данни, вписан в КЗЛД с идентификационен № 29074. При кандидатстване за позицията, Вие доброволно предоставяте Вашите личните данни и ние ще ги обработваме за следните цели: подбор на кандидати за тази позиция; подбор на кандидати за бъдещи позиции, настъпващи в рамките на следващите две години, освен ако изрично не заявите вашето несъгласие; свързване с кандидати във връзка със целите на подбора и проучване на пазара на труда; подписване на трудов или друг вид договор. Личните данни, предоставени за тези цели, ще бъдат съхранявани за срок до две години и могат да бъдат предоставени на АББ Бизнес Сървисис Сп.з.о.о, Полша, в качество му на обработващ личните данни. Имате право да поискате изтриване, коригиране или блокиране на личните данни, ако обработването им не отговаря на изискванията на действащото законодателство или надхвърля посочените цели.

Изисквания и необходими умения

Ако мислиш, че си:

• Иновативен(а)
• Способен(а) да работиш в екип
• Организиран(а) и отговорен(а)
• Имаш добри компютърни умения в CAD и CAE софтуер

Ние Ви предлагаме

Какво предлагаме:

• Платен стаж с трудов договор
• Обучения по време на стажа
• Възможност за преминаване на постоянен договор след края на стажа
Zaplatomer.bg