Пощенска банка / Юробанк България АД
Стажант в Отдел "Защита на данни“
София
стаж на пълно работно време

Стажант в Отдел "Защита на данни“

София стаж на пълно работно време

За нас

Пощенска банка, част от Юробанк Груп, има над 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и е водещ фактор в нововъведенията и формирането на тенденциите в сектора.
Компанията e отличена като „Топ работодател“ от Top Employers Institute, който сертифицира най-добрите места за работа в света.

Отговорности

• Ще подпомагаш отдела за защита на данните, ще участваш в изготвянето, превода и прегледа на проекти на документи на звеното, ще осигуряваш своевременно изготвяне и подписване на документи;
• Ще съдействаш на ръководителя на отдел в поддържането на документацията, свързана с дейността за защита на данните на банката и на дружествата от групата на Юробанк;
• Ще съдействаш в изготвянето и поддържането на Регистъра за дейността за обработка на личните данни;
• Ще съдействаш в ежедневната работа на колегите в отдела като под тяхно наблюдение ще изготвяш вътрешни процедури и документи, и отговори по запитвания на субекти на данни;
• Стажът е практически насочен и цели да въведе стажанта в многообразието и спецификите на професията на банковите експерти за защита на данните.

Изисквания и необходими умения

• Завършен семестриално минимум трети курс по специалност Право или Икономическа специалност в българско висше учебно заведение или еквивалентно равнище в чуждестранен университет;
• Да имаш отлични комуникативни умения;
• Да притежаваш добри аналитични умения и инициативност;
• Да умееш да работиш в екип;
• Да можеш да работиш с Microsoft Office;
• Владеенето на английски език е предимство.

Ние Ви предлагаме

Предимствата на нашата стажантска програма:

• Активна е целогодишно;
• Продължителността е 6 месеца, на пълен работен ден;
• Платена е;
• Провежда се в Централно управление на Пощенска банка.

Успешно приключилите стажантската програма получават сертификат за преминат стаж и могат да бъдат поканени да започнат професионалната си кариера в Пощенска банка.

Информация за контакт

Телефон: 8166095

Zaplatomer Banner