EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Стажант-юрист, Регулаторни въпроси
Пловдив
стаж на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Стажант-юрист, Регулаторни въпроси

Пловдив стаж на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Лятната стажантска програма на EVN България "Младежи с бъдеще" е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея при нас ще имате възможност да усвоите ценни знания и да придобиете практически умения и полезен опит в международна фирма в сектор енергетика.

Отговорности

- Запознаване със структурата на дружествата на ЕВН в България и на основните им дейности;
- Запознаване с нормативната уредба, регулираща дейността на тези дружества;
- Мониторинг и анализ на регулаторни промени;
- Подготовка и редактиране на документация, включително справки и отчети пред регулаторни органи;
- Събиране, систематизиране и подготовка на документация по съдебни дела;
- Управление и архивиране на регулаторни документи и кореспонденция;
- Извършване на проучвания по зададени теми, свързани с регулаторната среда;
- Съставяне на отчети и презентации на база събраната информация за вътрешно ползване.

Изисквания и необходими умения

- Студент в 3, 4 или 5 курс, специалност Право;
- Умения за работа с MS Office; ползване на правно-информациони системи е предимство;
- Владеене на английски език е силно предимство.
- Умения за комуникация и нагласа за работа в екип;
- Инициативност и желание за учене и развитие.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на компанията.

Ние Ви предлагаме

- Да придобиете ценен опит и да дадете смисъл на своето лято с работа по реални задачи и проекти.
- Да общувате с доказани експерти в бизнеса и да трупате реални професионални знания и умения.
- Да работите по ясен индивидуален план с подкрепата на личен ментор за целия период на стажа.
- Да преминете през специалното ни въвеждащо обучение, за да се запознаете с EVN, нашата култура и организация на работа.

В допълнение на всичко това:

- Ще получавате месечно възнаграждение за труда си – 1200 лв. брутна заплата и още 80 лв. под формата на ваучери за храна.
- Ще имате възможност да ползвате отпуск, пропорционално на отработеното време.
- Продължителност на стажа: 3 месеца (1 юли - 30 септември 2024) с възможност за гъвкаво договаряне на продължителността.

Ако искате да дадете сериозен старт на своето професионално развитие, изпратете ни през бутона "Кандидатствай" автобиография и кратко мотивационно писмо, в което ни опишете своите интереси и планове за развитие.

Побързайте да изпратите своите документи и да не изпуснете възможността, тъй като позицията е отворена за кандидатстване до края на април или до запълването й!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Zaplatomer Banner