EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Стажант Застраховки
Пловдив
стаж на пълно работно време

Стажант Застраховки

Пловдив стаж на пълно работно време

За нас

Лятната стажантска програма на EVN България "Младежи с бъдеще" е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.

Продължителност на стажа: юли, август и септември

Отговорности

• Запознаване със структурата на дружествата от групата EVN България и основните видове застраховки, необ-ходими за извършване дейността на дружествата от групата EVN България
• Участие в дейността по предявяване на претенции към застраховател по възникнали щети
• Подпомагане процеса по отговор на жалби, искане на обезщетения, кактo и ликвидиране на щети и изплащане на обезщетения

Изисквания и необходими умения

• Студент в IV курс или магистър в икономическа или техническа специалност
• Компютърна грамотност и умение за работа с MS Office пакет
• Владеене на английски или немски език е предимство
• Умения за комуникация и нагласа за работа в екип


Срок за кандидатстване: 25.04.2021 г.

Начин за кандидатстване: Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо на български и/или на английски език, в което описвате вашите интереси, постижения и планове за развитие.

Ние Ви предлагаме

• Индивидуална програма и специално обучен ментор
• Развитие на уменията ти чрез реални задачи и проекти
• Дух на сътрудничество и подкрепа в екипи от изградени професионалисти
• Трудов договор и осигуровки
• Въвеждащо обучение, за да се запознаеш с EVN, нашата култура и организация на работа

Очакваме вашите документи на имейл: internship@evn.bg

Моля, посочете референтния номер (Ref.No.) на позицията, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
ITCD