EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Стажанти Билинг
Пловдив
стаж на пълно работно време

Стажанти Билинг

Пловдив стаж на пълно работно време

За нас

Лятната стажантска програма на EVN България "Младежи с бъдеще" е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.

Продължителност на стажа: юли, август и септември.

Отговорности

• Запознаване с работата на съответния екип в отдел Билинг
• Въвеждащо и последващо обучение за работа с билинг системата
• Изпълнение на конкретни дейности по въвеждане и обработка на данни в билинг системата
• Участие и подпомагане дейността на екипите, в това число изпълнение на организационни и административни задачи
• Запознаване със специфични процеси свързани със съдебни вземания, управление на длъжниците и други

Изисквания и необходими умения

• Студент III или IV курс в икономическа, техническа или друга специалност с бизнес насоченост
• Компютърна грамотност, в това число умение за рабо-та с Excel и софтуерни продукти
• Умения за комуникация и нагласа за работа в екип

Срок за кандидатстване: 25.04.2021 г.

Начин за кандидатстване: Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо на български и/или на английски език, в което описвате вашите интереси, постижения и планове за развитие.

Ние Ви предлагаме

• Индивидуална програма и специално обучен ментор
• Развитие на уменията ти чрез реални задачи и проекти
• Дух на сътрудничество и подкрепа в екипи от изградени професионалисти
• Трудов договор и осигуровки
• Въвеждащо обучение, за да се запознаеш с EVN, нашата култура и организация на работа

Очакваме вашите документи на имейл: internship@evn.bg

Моля, посочете референтния номер (Ref.No.) на позицията, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
ITCD