EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Стажанти Връзка с клиенти
Пловдив
стаж на пълно работно време

Стажанти Връзка с клиенти

Пловдив стаж на пълно работно време

За нас

Лятната стажантска програма на EVN България "Младежи с бъдеще" е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.

Продължителност на стажа: юли, август и септември

Отговорности

• Подпомага обработката и администрирането на различни видове договори на клиенти
• Приема и проверява пълнотата на постъпилите заявления и документи
• Регистрира заявления на клиенти в специализираните софтуери и системи на компанията
• Подпомага обработването на имейли до клиенти на дружествата от групата на EVN България
• Подготвя и изпраща отговори, имейли, писма и при-ложения по различни казуси

Изисквания и необходими умения

• II или по-горен курс студент в специалности публична администрация, бизнес администрация или сходни
• MS Office - Word, Excel, PowerPoint
• Много добро владеене на книжовен български език – правопис и граматика
• Умения за комуникация и нагласа за работа в екип

Срок за кандидатстване: 25.04.2021 г.

Начин за кандидатстване: Изпратете ни автобиография и мотивационно писмо на български и/или на английски език, в което описвате вашите интереси, постижения и планове за развитие.

Ние Ви предлагаме

• Индивидуална програма и специално обучен ментор
• Развитие на уменията ти чрез реални задачи и проекти
• Дух на сътрудничество и подкрепа в екипи от изградени професионалисти
• Трудов договор и осигуровки
• Въвеждащо обучение, за да се запознаеш с EVN, нашата култура и организация на работа

Очакваме вашите документи на имейл: internship@evn.bg

Моля, посочете референтния номер (Ref.No.) на позицията, по която кандидатствате.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
ITCD