Строителен Инженер
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Строителен Инженер

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

ЕР Кънстракшънс ООД е създадена през 2014 г. Концентрира всичко в областта на строителството и свързаните с него дейности.

Специализирана е в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, изграждане и поддръжка на бензиностанции, газстанции и съоръжения, предлага ново строителство и реконструкции на обществени и офис сгради, хотели и ресторанти, спортни бази и жилищни комплекси.

Мисията на нашата компания, без компромис по отношение на качество, съвременен стил, подходящ за живота и работата винаги е да се осигури високо качество на проектите.

Ние извършваме визия на нашата компания за проекта; среда, добавяне на стойност към устойчив растеж в нашия регион и сред първите двадесет фирми.

Дружеството е сертифицирано по международните стандарти ISO 9001:20015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2014, ISO 50001:2011, а в съответствие със законодателството на Р. България дружеството е вписано в ЦПРС за всички групи и категории строежи.

Отговорности

Строителен Инженер

Изисквания и необходими умения

-Работа с част "Конструкция и архитектура"
-Компютърни умения - MS Office и AutoCad
-Изготвяне на количествени сметки, актове и протоколи
-Валидна шофьорска книжка
-Организиране на целия строителен процес, включително планиране на материали, финансови и човешки ресурси, приемане на извършени СМР дейности;
-Подготвяте подробни графици за изпълнение на СМР на обекта, следене и отчитане ежедневно за тяхното изпълнение;
-Осъществяване на оперативно ръководство на строителния обект.
!!! Трябва да е повече на строителните обекти.

Ние Ви предлагаме

-Постоянна работа на трудов договор
-Мотивиращо заплащане
-Работа по интересни и мащабни проекти
-Работа в екип от млади специалисти
Careerdays.bg