Строителен инженер/ инвеститорски контрол за гр. Пазарджик
гр. Пазарджик
длъжност на пълно работно време

Строителен инженер/ инвеститорски контрол за гр. Пазарджик

гр. Пазарджик длъжност на пълно работно време

За нас

Евро Инвестмънт Холдинг АД търси строителен инженер/ инвеститорски контрол за изграждане и поддръжка на собствени производствени обекти в град Пазарджик!

Отговорности

Контролира проектирането на различни видове строителни конструкции за производствени помещения;
Следи за изпълнението на строително-монтажните работи на строителната площадка, съгласно стандартите на компанията и специфичните особености за обекта;
Координира и съгласува дейностите с Управителя;
Изготвя/проверява количествени сметки и количествено-стойностни сметки;
Актува/отчита извършените СМР на обекта;
Изготвя справки и отчети, свързани с цялостната дейност по изпълнението на строителнo-ремонтните дейности.

Изисквания и необходими умения

Инженерно образование или подобно в сферата на архитектурата и строителството;
Умения за работа с Office- пакет и със специфични програмни продукти;
Добро познаване на ЗУТ;
Владеене на английски език;

Ние Ви предлагаме

Дългосрочна ангажираност;
Заплащане по споразумение и съгласно законовите изисквания;
Петдневна работна седмица;
Работно време: 09:00 - 17:00 часа.
ITCD