Строителен инженер на производствени сгради
Софийска област, София
длъжност на пълно работно време

Строителен инженер на производствени сгради

Софийска област, София длъжност на пълно работно време

За нас

Евро Инвестмънт Холдинг АД търси строителен инженер за изграждане и поддръжка на собствени производствени обекти в град София и областта!

Отговорности

Контролира проектирането на различни видове строителни конструкции за производствени помещения;
Следи за изпълнението на строително-монтажните работи на строителната площадка, съгласно стандартите на компанията и специфичните особености за обекта;
Координира и съгласува дейностите с Управителя;
Изготвя/проверява количествени сметки и количествено-стойностни сметки;
Актува/отчита извършените СМР на обекта;
Изготвя справки и отчети, свързани с цялостната дейност по изпълнението на строително-ремонтните дейности.

Изисквания и необходими умения

Инженерно образование или подобно в сферата на архитектурата и строителството;
Умения за работа с Office- пакет и със специфични програмни продукти;
Добро познаване на ЗУТ;
Владеене на английски език;

Ние Ви предлагаме

Дългосрочна ангажираност;
Заплащане по споразумение и съгласно законовите изисквания;
Петдневна работна седмица;
Работно време: 09:00 - 17:00 часа.

Информация за контакт

Телефон: +359 2 906 0400/212

ITCD