BULGARIAN CONSULTING GROUP
между 5 и 10 служителя Кандидатстване Виж работодателя
System Administrator (Linux/Windows)
София, Варна, Пловдив
под-изпълнител, свободна практика
Над 5000 лв.
 Подходяща за бежанци

System Administrator (Linux/Windows)

София, Варна, Пловдив под-изпълнител, свободна практика Над 5000 лв.  Подходяща за бежанци

За нас

БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА (Бългериан Кансълтинг Груп ЕООД) е консултантска практика, в която сме си поставили за цел да подкрепяме предприемачи и мениджъри като предлагаме основни услуги за бизнеса под мотото “Всички критично важни бизнес услуги и решения на едно място”. Ние предлагаме услуги в три основни области - право, счетоводство/ТРЗ, ИТ инфраструктура и сигурност. В нашия екип имаме на разположение опитни юристи и адвокати, счетоводители със сериозна практика, икономисти и консултанти с отлична теоретична подготовка и значителен брой реализирани проекти. Всички тези специалисти работят като един отбор с единствената задача да създадат висококачествена услуга и да осигурят успеха на своите клиенти. В момента инвестираме в нашата ИТ експертиза и възможности, за да подкрепим нашите услуги с интегрирани ИТ решения.

Кариера в компанията:

В БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА наемаме най-отдадените хора за всяка роля. Всеки в нашия екип трябва да обича ролята и работата си. Знаем, че никой не знае всичко, но хората, които обичат работата си, винаги ще искат да научат всичко.

Никакви титли и/или финансови облаги не правят човек успешен, а една организация, която цени личните цели и мечти, страстта към работата и страстта към света и как можем да го направим по-добър с нашата работа.

Смятаме, че личностното развитие може да бъде постигнато само когато хората правят и работят това, което обичат и което индивидуално са избрали да правят. В БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА ще се възползвате от програми за обучение и развитие, което гарантира, че следвате мечтите си и реализирате идеите си. Освен че предлагаме конкурентна заплата, имаме обширен пакет от стимули, базиран на нуждите на нашите колеги, както и реалната възможност да станете партньор в организацията и да печелите от реалните резултати на компанията. Имаме гъвкава работна атмосфера, в която наистина ценим баланса между работата и личния живот.

Отговорности

System Administrator (Linux/Windows)

Information technology (IT) is the link between our business unit and our digital solutions and products. We are proactive service provider and we constantly aim to learn and to improve our portfolio, infrastructure and digital tools. We try to keep an eye on the trends and we always try to be early adopters of tools, technologies and business concepts. We consider digital tools and IT solutions to be the key element of the modern business and we try to keep the pace.

Currently we develop internal accounting/ERP solution, we represent several companies with respective IT solutions and we plan further investments in IT expertise and capabilities.

The successful candidate will directly work with the senior management of the company and will have a key role to maintain, organise and upgrade infrastructure in order to ensure future development of all services. The successful candidate will have full operational indipendence and freedom to chose, propose and realise respective IT projects.

The goal of this position is to organise a stable, reliable and secure systems environment with minimal downtime, maximum capacity and performance.

Изисквания и необходими умения

• Two or more years of experience in system administration, engineering and support of enterprise infrastructure environments (System Administrator, System Engineer, Support Engineer, DevOps, etc.).

• Experience with administration and troubleshooting of enterprise Linux/Windows-based operating systems (LINUX preferably).

• Basic knowledge and experience with Active Directory.

• Good understanding of Data center infrastructure, Virtualization, Networks, Storage, Backup, OS (Linux and/or Windows).

• Working experience with PowerShell or Python is considered an advantage.

• Able to understand business and technical requirements and develop a high-level design or plan, and then estimate the amount of effort and cost required to deliver.

• Proficiency in English is an advantage.

• Teammember, who will enjoy to work with partners and customers across the world.

• Ability to work independently with minimal supervision or guidence.

• Attention to details.

• IT should be passion and mission.

• Well organized and winning person.

Ние Ви предлагаме

At BULGARIAN CONSULTING GROUP we hire the most passionate people for each role. Everyone in our team should love their role and their job. We know that no person knows everything, but the persons, who love their jobs will always want to learn everything. No titles and/or financial benefits make a person successful, but an organisation, which values personal goals and aims, passion about the work and passion about the world and how we can make it better with our work.

We think that personal development can be achieved only when people do and work what they love and what they individualy chose to do.

At BULGARIAN CONSULTING GROUP you will benefit from an award-winning learning and development programme, ensuring you follow your dreams and realising your ideas.

As well as being rewarded a competitive salary, we have an extensive benefits package based around the well-being of our teammates as well as the real opportunity to become a partner in the organisation and to profit from the real results of the company. We have a flexible working athmosphere, where we truly value the work-life balance.
JobTiger Banner
JobTiger Banner