Силвър Стар
Търговец на лекотоварни автомобили Мерцедес-Бенц и Фузо
София
длъжност на пълно работно време

Търговец на лекотоварни автомобили Мерцедес-Бенц и Фузо

София длъжност на пълно работно време

За нас

Силвър Стар Ритейл ЕАД е оторизиран дилър и сервиз на автомобили с марки Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо, с локации в София, Пловдив, Варна и Бургас. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако вярвате, че няма непреодолими препятствия, а само избор на правилен подход,

ако смятате себе си за проактивен и ориентиран към резултати специалист,

ако успявате да постигате поставените цели и спазвате стриктно поети ангажименти,

ние Ви очакваме в екипа на Силвър Стар Ритейл ЕАД, локация София като:
ТЪРГОВЕЦ НА ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ И ФУЗО

Отговорности

• Ежедневен анализ на пазара на лекотоварни автомобили в България, търсене и консултиране на клиенти в Западна България
• Обработване на входящи запитвания и проследяване на клиентска удовлетвореност
• Активно водене на целия процес по продажба на лекотоварни автомобили Мерцедес-Бенц и Фузо (от конфигуриране и оферта до издаване на автомобил)
• Водене на ежедневна отчетност за търговски активности и изготвяне на прилежаща документация, в т.ч. оферти, договори и работа със специализирани софтуери (MBKS, Auto Master)
• Презентиране на съпътстващи продукти и услуги пред краен клиент, в т.ч. лизингови схеми и калкулации
• Осъществяване на цялостна комуникация с външни под/доставчици и производители на надстройки

Изисквания и необходими умения

• Предишен опит в директни продажби - минимум 2 години
• Задължително завършено висше образование в техническа и/или икономическа специалност
• Познания по английски език
• Умение за работа с MS Office, вкл. Excel
• Проактивност, комуникативност и самоорганизираност
• Шофьорска книжка – категория В, активен шофьор с нагласа за пътувания в Западна България

Предимство при подбора по документи ще имат кандидати с опит в продажбите на автомобили, машини или резервни части.

Ние Ви предлагаме

• Ще имате свободата да увеличавате размера на възнаграждението си
• Ще преминете през въвеждащи и периодични обучения, съгласно програмата на Даймлер АД (производител на Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо)
• Ще работите на трудов договор с 8 часов работен ден и 22 дни платен годишен отпуск
• Ще придобиете познания при работа със специализирани софтуерни продукти и уеб-базирани платформи на Даймлер АД (вкл. MBKS и Auto Master)
• Ще бъдете част от маркетингови активности и събития, презентиращи бранда в различни локации на страната

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstar.bg, като посочите референтния номер на позицията (S_Van_Sf_0421), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се отработват за по-дълъг срок.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Ритейл“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на дружеството или на: Политика за защита на лични данни.

Информация за контакт

Телефон: 0884178117

ITCD