Търговски директор
Пазарджик, Пловдив, София
длъжност на пълно работно време

Търговски директор

Пазарджик, Пловдив, София длъжност на пълно работно време

За нас

Евро Инвестмънт Холдинг АД търси "Търговски директор" с опит в ХВП/МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ!

Отговорности

• Отговоря за стабилизиране на сегашните пазари и за навлизане на нови пазари в Азия и Европа;
• Проучва и анализира пазара и конкуренцията, като следи състоянието и тенденциите на пазарите и цените на аналогичните стоки и услуги;
• Разработва цялостната маркетинг стратегия на търговската дейност на подразделенията от ХВП/МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ на Холдинга, отговаряща на бизнес плана за цялостно развитие на Холдинга;
• Дефинира фирменото портфолио на подразделенията от ХВП/МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ като предлага и съгласува целите с висшия мениджмънт на Холдинга;
• Ръководи изготвянето на годишните планове за маркетинга и продажбите на подразделенията от ХВП/МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ;
• Изготвя маркетинговия бюджет на подразделенията от ХВП/МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ и отговаря за неговото целесъобразно изразходване;
• Участва в преговори с партньори и клиенти на компанията;
• Организира посещения на партньори и клиенти в производствените предприятия;
• Участва при внедряването на ново производствено оборудване, сертификати и лицензи;
• Организира участия във форуми и изложения.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование – МИО, Маркетинг, Финанси или подобно;
• Опит на подобна или същата длъжност в ХВП, В2В продажби, чужди пазари минимум 5 години;
• Отлично владеене на английски език, писмено и говоримо;
• Много добри управленски умения;

Ние Ви предлагаме

• Дългосрочна ангажираност;
• Заплащане по споразумение и съгласно законовите изисквания;
• Петдневна работна седмица;
• Работно време: 09:00 – 17:00ч.
ITCD