Търговски Директор
София
длъжност на пълно работно време

Търговски Директор

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

За международна компания, оперираща в сектор земеделие и покриваща широк спектър от дейности, като производство, преработка и търговия, основно на зърнени култури, търсим да назначим Търговски Директор.


Отговорности:

• Управлява всички покупки и продажби на продукти за растителна защита, семена и торове на компанията, както и цялата дейност на търговския отдел;
• Разработва търговската стратегия за Дружеството;
• Прилага нови стратегии за продажби и гарантира, че отделите следват най-добрите практики в бранша;
• Извършва оценка на риска при поемане на нови клиенти;
• Договаря текущи договори с доставчици и клиенти;
• интерпретира тенденциите на селскостопанския пазар и се адаптира към промените в индустрията;
• Обработва различни проекти за бизнеса и ръководи управлението на проекти;
• Контролира търговския бюджет на Дружеството;
• Анализира възможностите за растеж чрез придобиване на нови клиенти и извършване на надлежни проверки.


Изисквания:

• Висше агрономическо образование;
• Търговски опит в областта на земеделието и в продажбите на семена, торове, препарати за растителна защита и/или изкупуване на продукция;
• Опит в управлението на екипи;
• Отлични комуникативни умения, както и за водене на преговори;
• Добра компютърна грамотност;
• Про-активност и екипен дух;
• Чиста шофьорска книжка и възможност за интензивни пътувания;
• Владеене на английски език ще се счита за предимство.


Какво предлагат те:

• Динамична, междунардона и приятелска среда;
• Атрактивно възнаграждение;
• Периодични безплатни продуктови и търговски обучения след назначаване;
• Служебен автомобил и телефон.Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография чрез онлайн формата за кандидатстване.

Благодарим за интереса! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Подборът се извършва от JobTiger, удостоверение No. 2547, 08.06.2018.

ITCD