Yettel
more than 300 служителя
Търговски Представител Бизнес Продажби - Малък и Среден Бизнес, гр. Бургас
Бургас
full-time
NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner