Yettel
more than 300 служителя
Търговски Представител Бизнес Продажби, Търговище и Разград
Търговище
full-time
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner