Поверително
Технически организатор / координатор
Перник
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Технически организатор / координатор

Перник длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Отговорности

• Координиране и организиране на поръчки от външни доставчици.
• Организиране на пласмента/влагането на материалите в производството.
• Управление на доставките и логистичните въпроси.
• Организиране на всичко необходимо за производствената линия.
• Поставяне на ежедневни задачи на работниците в съответсвие с произвдоствения план и нуждите на звеното.
• Изготвяне на доклади и отчети за ефективността на производството и други произвдоствени възпроси.
• Спазване на крайните срокове; разбиране на приоритетите на компанията и на индустриализацията.
• Управление на всички процеси чрез специализиран софтуер.

Изисквания и необходими умения

• Техническо образование – ще се счита за предимство.
• Познания за производствени машини и съоръжения.
• Широкоскроена и организирана личност, способна да се справя с много задачи едновременно.
• Отлично владеене на английски и/или гръцки език.
• Отлични компютърни умения (MS Word, MS Excel).

Ние Ви предлагаме

• Мотивиращо заплащане.
• Допълнителни социални придобивки – ваучери за храна.
• Възможност за кариерно развитие в интересна работна среда.
• Обучение според изискванията на производството ни.
• Дългосрочна заетост.
• Работа със сплотен и лоялен екип.
Zaplatomer