Райкомерс Конструкшън ЕАД
Технически ръководител
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Технически ръководител

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Райкомерс Конструкшън” ЕАД е водеща компания в областта на инфраструктурното строителство на водопроводни и канализационни мрежи. Във връзка със своята дейност, компанията търси да назначи:

Отговорности

Изпълнява оперативно ръководство на обекти на фирмата.
Организира работата на ръководените строителни екипи, подизпълнители.
Дава указания и контролира изпълнението на строително - монтажните работи при стриктно спазване на технологията за строителство.
Следи за спазването на трудовата дисциплина и здравословните и безопасни условия на труд на поверената му строителна площадка.
Изготвя точно в определените срокове отчетните документи.
Подготвя заявките за материали, механизация, работна сила.
Следи за изпълнението на графика на обекта.

Изисквания и необходими умения

Образование – завършено средно техническо образование
Опит като ръководител – 3 години.

Ние Ви предлагаме

Конкурентно възнаграждение с редовно изплащане;
Много добри условия на работа;
Възможност за професионално усъвършенстване;
Работа в динамичен и амбициозен екип.
ITCD