„Голф ОКОЛ“ ЕАД
Технически ръководител – Груби строежи
Самоков
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Технически ръководител – Груби строежи

Самоков длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

За нас

OKOL LAKE PARK е дългосрочен проект (10-15 години), който обхваща площ от 3000 дка и е място за активен живот и почивка. Проектът обединява в себе си Международно шампионатно голф игрище, 5* Pullman OKOL Golf Resort & SPA Hotel, център с всички необходими удобства за целогодишно обитаване, жилищни зони с ваканционни имоти и семейни жилища по индивидуален проект.

Голф ОКОЛ ЕАД е част от групата на Маркан Холдинг АД и е създадена през 2014 г. Компанията е със специално предназначение - проектово развитие и изграждане на най-голямата в България Golf & Residential общност – OKOL Lake Park.

OKOL Lake Park разширява своя екип и търси Технически ръководител – Груби строежи.

Отговорности

• Организира цялостната дейност по изпълнението на СМР, планира седмични и дневни задачи на участниците на строителната площадка - контролира и координира изпълнението;

• Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация;

• Участва при съставянето на актове и протоколи по време на строителството;

• Отговаря, организира и контролира спазването на поставените срокове в строителния график;

• Изготвя заявки за необходими материали и нужди за дейността на обекта;

• Приема от бригадирите извършената работа по количество и качество и отчита изпълнението на строителството;

• Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта.

Изисквания и необходими умения

• Висше техническо образование;

• Опит на подобна длъжност - 5+ години;

• Компютърна грамотност: AutoCAD, MS Office.

Информация за контакт

Телефон: 0887 68 65 65

JobTiger Banner