„Голф ОКОЛ“ ЕАД
Технически ръководител на строителен обект
Самоков
длъжност на пълно работно време
От 3000 до 4000 лв.

Технически ръководител на строителен обект

Самоков длъжност на пълно работно време От 3000 до 4000 лв.

За нас

OKOL Lake Park е дългосрочен проект (10-15 години), който обхваща площ от 3000 дка и е място за активен живот и почивка. Проектът обединява в себе си Международно шампионатно голф игрище, 5* Pullman OKOL Golf Resort & SPA Hotel, център с всички необходими удобства за целогодишно обитаване, жилищни зони с ваканционни имоти и семейни жилища по индивидуален проект.

Голф ОКОЛ ЕАД е част от групата на Маркан Холдинг АД и е създадена през 2014 г. Компанията е със специално предназначение - проектово развитие и изграждане на най-голямата в България Golf & Residential общност – OKOL Lake Park.

OKOL Lake Park разширява своя екип и търси ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ.

Отговорности

▪ Осъществява непосредственото оперативно стопанско, техническо и административно
ръководство на строителния обект
▪ Упражнява контрол на строителната площадка
▪ Организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация
▪ Контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора;
▪ Осигурява отстраняването на повреди и неизправности на машини и съоръжения;
▪ Планира техническото обслужване
▪ Осигурява работата с производствените машини и съоръжения да се извършва само от квалифицирани и правоспособни лица;
▪ Контролира качеството на строител но монтажните работи, извършвани на обекта;
▪ Контролиране и насоки за изпълнение на всички СМР свързани с осигуряването на
качеството на крайния продукт;
▪ Приема извършената робота по количество и качество, отчита изпълнението
на строителството;
▪ Участва в разработването на необходими на предприятието планове, стратегии и план
графици;

Изисквания и необходими умения

▪ Висше техническо образование в строителния сектор;
▪ Опит в подобна позиция в строителството – 2+ години;
▪ Компютърна грамотност –AutoCAD, MS Project и MS Office; Revit се счита за предимство;
▪ Свидетелство за управление на МПС.

Информация за контакт

Телефон: 0887 68 65 65

JobTiger Banner