Ви Джи Еф Инженеринг
Технически ръководител в направление "Инфраструктура"
София
длъжност на пълно работно време

Технически ръководител в направление "Инфраструктура"

София длъжност на пълно работно време

За нас

Фирма "Ви Джи Еф Инженеринг" ЕООД, е българска фирма с над 23-годишен опит в областта на консултациите, доставките и инженеринга на иновативни строителни решения, в четири основни направления:

• Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;
• Иновативни системи за ландшафта и зелената инфраструктура;
• Хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;
• Интегрирани фотоволтаични системи за плоски и скатни покриви.

Във връзка с разширяване на нашата дейност, обявяваме свободно работно място, за позицията "ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ" към направление "Инфраструктура"

Отговорности

• Организиране, ръководене и контролиране изпълнението на строителните и монтажните работи по обем, време и качество, като давате постоянни указания на изпълнителите;
• Изготвяте актове за приемане на основата, за скрити работи и за количествено-стойностните сметки;
• Изготвяте месечни отчети за обема на СМР дейността.
• Изготвяте месечни и календарни графици за изпълнение на СМР;
• Наблюдавате работата на работниците и разпределяте работа им съобразно графиците на обектите;
• Ръководите работниците, провеждате инструктажи и следите за спаване на здравословните и безопасни условя на труда

Изисквания и необходими умения

• Завършено строително образование, с предимство специалност "Пътно строителство";
• Опит като Технически ръководител - минимум 2 години;
• Опит във взаимоотношенията със строители, проектанти, надзорници и особено с ръководенето на работници;
• Добра комуникативност;
• Валидна шофьорска книжка;
• Нагласа за продължителни командировки на територията на страната.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за професионална реализация;
• Работа в млад и амбициозен екип в приятна работна обстановка по интересни проекти;
• Регулярни фирмени обучение;
• Коректни трудови взаимоотношения - постоянен трудов договор и пълно социално осигуряване;
• Допълнителен пакет социални придобивки;
• Осигурен служебен автомобил, телефон и лаптоп и работно облекло
Zaplatomer.bg