Технически Сътрудник
Девня
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Технически Сътрудник

Девня длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

С наш партньор, извършващ услуги в сферата на транспорта, пакетирането, почистването и строителството на територията на Промишлена Зона – Девня, търсим Технически сътрудник, който да се присъедини към екипа им. Търсим енергичен, отговорен и мотивиран човек, който има желание да се развива в сферата на строителството, като компанията ще му осигури нужната подкрепа и съдействие.

Отговорности

• Организиране на комуникацията в офиса между звената на компанията, както и с партньори.
• Обработка и регистриране на оперативна информация от ежедневната дейност на звеното.
• Изготвяне на количествено -стойностни сметки и анализи на цени.
• Изготвяне на технически предложения, линейни и календарни графици за изпълнение на СМР, описание на дейностите по СМР.
• Изготвяне на справки и доклади за извършената дейност.
• Проследяване и съдействие за гладкото протичане на процесите в организацията.

Изисквания и необходими умения

• Отлична компютърна грамотност (Office, Mail, Интернет).
• Свободната работа със специализирани програми като Building Manager, AutoCad ще се счита за предимство.
• Подходящо образование за изпълнение на дейността ще се счита за предимство. /Строителен бизнес и предприемачество/.
• Опита на подобна позиция ще се счита за предимство, но ако кандидата няма такъв, компанията ще осигури обучение и съдействие в процеса на работа, с цел придобиване на нужните знания.
• Отговорност и мотивация за развитие в областта и за придобиване на нови специализирани знания.

Ние Ви предлагаме

• Коректност, професионализъм и пълна подкрепа при развиване на знанията и уменията на кандидата в областта на строителството.
• Стимулиращо възнаграждение.
• Трудов договор и пълен социален пакет.
• Работно време - от понеделник до петък, от 08:00 до 16:30ч.
• Осигурен транспорт от град Варна.
• Работно облекло и оборудване за изпълнение на дейностите.
• Дългосрочна заетост.

Информация за контакт

Телефон: 0887959560

VCD