Си Би Екс България АД
Технически сътрудник
с.Войводиново, ул."Александър Стамболийски"11
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
ITCD 2023
Zaplatomer Banner