Силвър Стар
more than 300 служителя
Технически сътрудник, логистика (стаж)
гр. София
part-time internship
ITCD