Технически сътрудник - офис мениджър
София
длъжност на пълно работно време

Технически сътрудник - офис мениджър

София длъжност на пълно работно време

За нас

www.marketing-b.com

Отговорности


Асистира изпълнението на ежедневните работни задачи на Управителя;
Получава и пренасочва входящата и изготвя изходяща кореспонденция;
Изготвя справки, отчети и анализи свързани с работата;

Изисквания и необходими умения

- Висше образование - минимум Бакалавър;
- руски език
- Компютърна грамотност - MS Offise , Internet , E-post;
- Умение за работа в колектив;
- Прецизност към детайлите;
- Аналитични и комуникационни умения;
- Организираност и подреденост ;
- Поддържан и приветлив външен вид;
- Лична инициативност;
- Лоялна и дискретна личност;

Ние Ви предлагаме

Добро възнаграждение
Динамична и интересна работа
Работно място в центъра на София

ПРИ ОДОБРЯВАНЕ, КАНДИДАТЪТ ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ДО 2 СЕДМИЦИ РАБОТА.
*
*}