EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Технически сътрудник – Проектант
Стамболийски
длъжност на пълно работно време
ITCD