Силвър Стар
Технически сътрудник за Мерцедес-Бенц
София
длъжност на пълно работно време

Технически сътрудник за Мерцедес-Бенц

София длъжност на пълно работно време

За нас

Силвър Стар Моторс ЕАД е официалният представител и вносител на автомобили с марки Мерцедес - Бенц, Сетра и Фузо. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако не се „губите”, когато имате няколко документа и папки пред себе си,

ако имате достатъчно аналитичен подход и внимание към детайла,

ако успявате да постигате поставените цели и спазвате стриктно срокове,

ние Ви очакваме в екипа на Силвър Стар Моторс ЕАД, локация София, като:
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК ЗА МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ

Отговорности

• Ежедневна работа със специализирани софтуери (вкл. Automaster) и с уеб-базирани платформи за изготвяне и разпространение на официална документация (писма към клиенти по клиентски мероприятия за автомобили, администриране на процеса за удължени гаранции и др.)
• Осъществяване на непрекъсната кореспонденция с Даймлер АД (производител на Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо)
• Създаване и обработване на фактури, съгласно процедурите на компанията и производителя
• Изготвяне на различни справки и анализи за отдел Следпродажбено обслужване
• Непрекъснато сътрудничество с колеги от други отдели

Изисквания и необходими умения

• Предишен опит на административна позиция (работа с документация, софтуери и справки) – минимум 2 години
• Завършено минимум средно или висше образование (предимство – в техническа специалност)
• Добро владеене на английски език
• Работи отлично с MS Office, вкл. Excel
• Самоорганизираност, дисциплинираност и добра езикова култура


Като предимство при подбора по документи ще се счита:

- предишен опит и познания в автомобилния бранш/работа с автомобилни производители;
- владеене на немски език;
- ако кандидатът е активен шофьор, категория B.

Ние Ви предлагаме

• Ще бъдете назначен на трудов договор с 22 дни платен годишен отпуск и 5-дневна работна седмица
• Ще имате възможност за кариерно развитие в зависимост от демонстрирания потенциал
• Ще преминете през въвеждащо обучение и ще бъдете включени в различни онлайн обучения, според стандартите на Даймлер АД (производител на Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо)
• Ще имате възможност за дългосрочно и сигурно сътрудничество

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstarmotors.eu, като посочите референтния номер на позицията (TAss_Sf_0621), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.
Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.
Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.
Подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се обработват за по-дълъг срок.
Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на компанията или на: Политика за защита на лични данни.
VCD