Технически секретар към инвеститорски контрол
гр. София
длъжност на пълно работно време

Технически секретар към инвеститорски контрол

гр. София длъжност на пълно работно време

За нас

„Евро Инвестмънт Холдинг“ АД търси технически секретар за свой инвестиционен проект в град София!

Отговорности

Обработва документите за количеството извършени СМР и ремонтни дейности;
Обобщава КСС и междинни плащания;
Набира оферти за СМР и СРР;
Изготвя доклади и становища за горе изброените дейности;
Писмена и устна комуникация с участниците в реализацията на строително-инвестиционния процес и административните органи.

Изисквания и необходими умения

Умения за работа с Office- пакет и със специфични програмни продукти (CAD);
Владеене на английски език, писмено и говоримо;
Средно или висше техническо образование в областта на архитектура, строителство и геодезията;
Добро познаване на нормативната уредба на строително-инвестиционния процес, ЗУТ и наредбите към него;
Опит на подобна позиция;

Ние Ви предлагаме

Дългосрочна ангажираност;
Заплащане по споразумение и съгласно законовите изисквания;
Петдневна работна седмица;
Работно време: 09:00 - 17:00 часа.

Информация за контакт

Телефон: +359 894 661 221

JobTiger Banner