Adecco Bulgaria
50 - 300 служителя Кандидатстване
Техник - механик
Перник
длъжност на пълно работно време

Техник - механик

Перник длъжност на пълно работно време

За нас

Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси в повече от 60 страни по света.

Отговорности

· Осигурява безпроблемна и технически правилна работа на технологичното (механичното) оборудване, съдовете под налягане, технологичните тръбопроводи, клапани и фитинги на завода, както и поддържането им в добро работещо и технически добро състояние;
· Работи със специализиран софтуер за поддръжка на оборудването;
· Анализира причините за повреди и неизправности в работата на оборудването, разработва предложения и предприема мерки за тяхното премахване и предотвратяване, за подобряване на качеството и надеждността на оборудването.
· Контролира изпълнението на строителни, монтажни и ремонтни работи от изпълнителите;
· Координира плановете (графиците) с изпълнители, ангажирани с ремонти;
· Участва в одита за надеждността на оборудването, инициира поръчки за покупка на резервни части, част механо, и участва в технически дискусии с потенциални доставчици;
· Изготвя методически материали, инструкции и друга техническа документация;
· Предоставя седмични, месечни, годишни отчети за резултатите от своята дейност.

Изисквания и необходими умения

· Завършено средно специално или висше техническо образование (предимство е специалност в област Механо);
· Професионален опит на сходна позиция в производствена среда;
· Аналитични умения за откриване на повредите в инсталациите и съоръженията;
· Умение за боравене с механо инструменти;
· Прецизност и детайлност при изпълнение на работните задължения и спазване на срокове;
· Инициативност и отговорност, умения за работа в екип и в динамична среда;
· Английски език – ниво В1;
· Компютърна грамотност.

Ние Ви предлагаме

· Коректни трудово-правни и финансови взаимоотношения;
· Дългосрочно кариерно развитие;
· Стандартно работно време;
· Възможност за бърз старт;
· Принадлежност към успешна организация.

В случай че предложението представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814.

Информация за контакт

Телефон: 0884296041

ITCD