KUMINIANO FRUIT
Техник - Механик
Катуница
длъжност на пълно работно време

Техник - Механик

Катуница длъжност на пълно работно време

За нас

КУМИНЯНО ФРУТ ООД е предприятие, създадено през 1995 г. в България от семейство Санторелли, специализирано в производството на плодови продукти за хранителната промишленост. Лидер в цял свят в бизнесa с череши за промишлено потребление. Изнася в повече от 28 държави на петте континента. Член на ELITE на Лондонската стокова борса.

Във връзка с разширяването на дейността ни и увеличения обем от продажби, за производствената ни база в Катуница търсим:

Техник - Механик

Отговорности

Основни задължения за позицията:
- Осигурява надеждна работа на производствените машини.
- Осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването и своевременно извършва превантивна дейност за недопускане на аварии.
- Участва в съставянето на годишните графици за ремонта на механичното, технологичното и подемно-транспортно оборудване.
- Контролира изразходваните средства, отпуснати за ремонт - материали, резервни части, инструменти и др.
- Анализира авариите и причините за престой и предлага мероприятия за отстраняването им.
- Спазва наредбите за безопасност.

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидата:
- Техническо образование;
- Минимум 3 година опит на подобна позиция;
- Умения за работа с режещи инструменти;
- Изключително отговорно поведение в работата, коректност и лоялност към компанията;
- Възможност за работа на смени;
- Умение за работа в екип.

Приема се като предимство:
- Опит в производство от хранително-вкусовата индустрия;
- Активно Свидетелство за заварчик;
- Свидетелство за втора квалификационна група по електробезопасност със срок на валидност – 2 г.;

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:
- Отлично стартово възнаграждение;
- Бонусна система и допълнителни социални придобивки;
- Динамична работа в екип;
- Приятна работна атмосфера;
- Фирмено обучение;
- Възможности за кариерно развитие.

Ако проявявате интерес към отворената позиция, и отговаряте на горе посочените изисквания, моля изпраттени актулана автобиография.
Всички документи ще бъдат разглеждани строго конфиденциално.
Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner