HRS Bulgaria
50 - 300 служителя
Техник ремонт и техническа поддръжка (тежкотоварни автомобили)
Бургас
full-time
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner