EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Техник централизирано топлоснабдяване
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Техник централизирано топлоснабдяване

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Осъществяване на дейности по техническо поддържане, периодични проверки и ремонти на елементи от енергийното оборудване към топлоизточниците от системата за централизирано топлоснабдяване на ЕВН Топлофикация;
- Техническа поддръжка и ремонт на турбинни инсталации, котелно и спомагателно оборудване, при спазване на утвърдените ремонтни технологии и изискванията по безопасност;
- Предотвратяване и отстраняване на аварии на съоръженията в работно и извън работно време;
- Попълване на техническа информация в електронни досиета, ремонтни дневници;
- Изготвяне на доклади за техническото състояние на ремонтирани съоръжения.

Изисквания и необходими умения

-- Средно специално техническо образование, професионална квалификация "Техник-механик" или приравнени към нея;
- 1 година опит в механични ремонти на електроцентрали, в други промишлени компании или на сходна позиция;
- Базови знания и умения в области: механика, обработка на металите, техническо чертане и стандартизация;
- Умения за работа със съвременни измервателни инструменти и техническа документация (справочници, чертежи, схеми, скици, инструкции и др.);
- Свидетелство за управление на МПС - кат. В;
- Валидно свидетелство за управление на мотокар и мостови и козлови кранове с товароподемност над 40 т. ще се счита за предимство;
- Свидетелство за правоспособност по заваряване по процеси 111, 81 и 141 или MAG, MIG или TIG (WIG) методи ще се счита за предимство;
- Прецизност, съобразителност, устойчивост на стрес, умения за работа в екип.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на компанията.

Ние Ви предлагаме

- Възможност за развитие в стабилна международна компания, с утвърдени правила и стандарти;
- Оборудване и защитно облекло от най-висок клас;
- Стриктно спазване на безопасни условия на труд;
- Богат пакет от допълнителни придобивки:
- Ваучери за храна;
- Допълнителни средства за Коледа, Великден, лятна почивка и др.
- Здравна застраховка за сметка на работодателя и възможност за здравна застраховка на семейството на преференциални цени;
- Допълнително пенсионно осигуряване за сметка на работодателя;
- Финансова подкрепа при раждане на дете;
- Карти за спорт Мултиспорт и Coolfit на преференциална цена;
- Вътрешни и външни обучения, тимбилдинги и екипни мероприятия;
- Въвеждащо обучение, индивидуален план за работа и личен ментор, който ви подпомага в навлизането в работните ни процеси, стандарти и фирмена култура.

Ако това предложение Ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо, като използвате бутона „Кандидатствай“.


Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner