"СОК Камчия" ЕАД
Техник ВиК
к.к. Камчия
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
Zaplatomer