ОПТИКС АД
Технолог мокро боядисване
Панагюрище
длъжност на пълно работно време

Технолог мокро боядисване

Панагюрище длъжност на пълно работно време

За нас

Повече от 20 години ОПТИКС е лидер в областта на високотехнологичното оптично производство в България и на международния пазар. В портфолиото на нашия отбор можете да откриете над 45 световни дестинации, в които нашите проекти в сферата на сигурността, интегрираните системи и термовизионната техника се ползват с доверие. Като силно специализирано предприятие в производството на оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и гражданско предназначение, ОПТИКС АД извършва целия производствен процес - от проектиране и реализиране на прототипи до серийно производство. Производството на компанията е разположено на 5 площадки с различни локации.

Отговорности

• Гарантира, че системите, технологията и контролът работят ефективно при установените изисквания
• Нормира и оценява технологичните операции
• Наблюдава и отчита разхода на бои, разтворители и спомагателни материали
• Изготвя инструкции за работа на операторите за предварителна подготовка, защита и боядисване на детайлите. Следи за правилното прилагане на предписаните в инструкциите действия
• Конструира приспособления за защита на зоните на детайлите без покритие.
• Конструира приспособления за установяване на детайлите в камерите за боядисване
• Изготвя инструкции за поддръжка и почистване на камерите за боядисване, пистолети, филтри, пещи, приспособления, работните повърхности и помещения. Следи за стриктното изпълнение на предписанията в инструкциите
• Разработва технологична документация за обработка на механичните детайли
• Ежегодно актуализира всички инструкции и формуляри за инженерна работа
• Активно идентифицира и преследва възможности за подобряване на операциите чрез намаляване на разходите, намаляване на потреблението на енергия, подобряване на качеството
• Ежедневно работи с други членове на екипа по инициативи за решаване на проблеми и непрекъснато подобряване
• Сътрудничи с персонала за производство и поддръжка
• Отговаря за спазването на всички приложими политики / процедури в областта на околната среда, здравето и безопасността

Изисквания и необходими умения

• Образование - бакалавърска степен по механично, промишлено, химическо инженерство или друга инженерна специалност или еквивалентен опит
• Владеене на Microsoft office пакет
• Работа с техническа документация (чертежи, спецификации, предписания и други)
• Владеене на английски език - предимство
• Владеене на CAD софтуер (Solidworks) – предимство
• Познаване на индустриални покрития е предимство
• Изисква се способност за работа в динамична среда и предлагане на решения, базирани на производителността
• Високо ниво на коректност, способност за справяне с неясноти, инициативност, самоуправление
• Лидерски умения
• Организационни качества и работа в екип

Ние Ви предлагаме

• Възнаграждение според постигнатите резултати
• Възможности за професионални обучения и повишаване на квалификацията
• Медицинска застраховка с покриване на абонаментно обслужване и възстановяване на разходи
• Допълнителни финансови стимули за поддържане на здравословен начин на живот
• Великденски и Коледен бонус
• Допълнителни финансови стимули според постигнатите резултати
• Организирани социални мероприятия и тиймбилдинги
Месторабота: гр. Панагюрище

Информация за контакт

Телефон: 035760729

ITCD