СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Технолог - производство на метални конструкции
София
длъжност на пълно работно време

Технолог - производство на метални конструкции

София длъжност на пълно работно време

За нас

Нашият клиент- Завод за производство на метални конструкции на фирма „БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД търси "Технолог - производство на метални конструкции"

Отговорности


Контролира спазването на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите, екипировката;
Разрешава технологични проблеми възникнали по време на производството;
Избира суровини, технологии и оборудване при пускането на нови продукти, .
Участва при внедряване на нови изделия или технологии, ново оборудване, инструменти и екипировка;
Контролира качеството на настройване, пренастройване и ремонта на оборудването и спазването на технологичната дисциплина;
Контролира качеството на готовата продукция;
Организира осигуряването на материали, заготовки и детайли;
Разработва технологична документация
Анализира разхода на суровини и материали и съответствието им с технологичната документация..
Участва при обучението и повишаване квалификацията на работниците и служителите при усвояване на нови техника и технология;

Изисквания и необходими умения

Изисквания:

Висше техническо образование – УАСГ- строителен инженер “Строителство на сгради и съоръжения”/ машинен инженер –ТУ „Машиностроителна техника и технологии”, или други сходни специалности;
Познания при разчитане на строителна и проектна документация;
Познаване на действащата нормативна база в областта на строителството;
Познаване на нормативните актове и стандарти за технологичните и качествени характеристики на производството;
Професионален опит като технолог- мин.3 год.;
Умения за работа с CAD/CAM системи за проектиране (Auto Cad, SolidWorks);
Познаване на ISO 9001:2008 или друг необходим стандарт за качество;

Ние Ви предлагаме

Условия:

Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена и стабилна компания;
Модерна и високо технологична среда на работа;
Стабилност и дългосрочна заетост;
Много добри условия за работа, висока стартова заплата, социални придобивки;
Virtual Career Days