Технолог - специалист качество
Пазарджик
длъжност на пълно работно време

Технолог - специалист качество

Пазарджик длъжност на пълно работно време

За нас

Евро Инвестмънт Холдинг АД търси "Технолог - специалист качество" за свой обект в ХВП в град Пазарджик!

Отговорности

• Осъществява входящ контрол на основните и допълнителни суровини и материали, на междинни и готови продукти и на тези на съхранение по време на срока им на годност;
• Извършва физико-химичен контрол на водата;
• Изисква коригиращи мерки при отклонения от установените стандарти;
• Ежедневно попълва резултатите от направените анализи в съответните документи;
• Попълва производствени и други видове документи, изискващи данни от лабораторни анализи;
• Отговаря за спазването на изискванията на ДПП, HACCP и навременното и коректно попълване на свързаната с тях документация;
• Отговаря за лабораторията като следи за изправността на използваната апаратура, обезпечава необходимите материали и реактиви, стерилизира и поддържа необходимите хигиенни условия;
• Осъществява проверка на чистотата на производствените съоръжения;
• Проследява концентрацията на миещи и дезинфекциращи разтвори и предписва.

Изисквания и необходими умения

• Висше образование - Технолог мляко и месо, Контрол на храните, Микробиология, Технолог ферментационни процеси; /Опит на подобна или същата длъжност в производствено предприятие в ХВП минимум 1 години ще се счита за предимство./;
• Добро владеене на английски език, писмено и говоримо – препоръчително;
• Много добри компютърни умения - Excel;
ITCD