Тийм Лидер - Forex
София
длъжност на пълно работно време

Тийм Лидер - Forex

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

Търсим Тийм Лидер - Forex.

Основни изисквания за заемане на длъжността:

- Владеенето на перфектен английски език /устно и писмено/ е задължително;
- Опитът в продажбите е задължителен /поне 2 години опит с FOREX, CFD, бинарни опции или други;
- Доказан опит от 3 години като Тийм Лидер или подобна управленска роля във Форекс сектора;
- Презентаторски умения, дълбоки познания в разчитането на графики, следене на световните новини и събития, с цел предоставяне на достоверна, продажна информация на агентите;
- Силни комуникативни умения и умения за водене на преговори;
- Професионално отношение и ангажираност към постигане целите на Компанията;
- Отборен играч - отворен да споделя своите знания, умения и опит с цел подкрепа на своите колеги за постигане и/или надвишаване на зададените от компанията цели;
- Умения за управление на хора, за изграждане на силен и ориентиран към резултатите екип;
- Работа директно с генералния мениджър относно изготвянето на препоръки, планове за реклама, промоции за продажби, различни нужди на персонала и други;
- При необходимост ще участва в разговорите и ще затваря сделките на агентите;
- Да помага на агентите да разберат и коригират грешките си, за да подобрят крайния си резултат;
- Необходими са отлични компютърни умения, търпение, издръжливост, способност за намиране на бързи и ефективни решения, точност и надеждност, отлично ниво на бизнес прозорливост;
- Разработва нови стратегии, мотивира и вдъхновява персонала, за да осигури възможно най-високият коефициент на успешни продажби и поемане на пълна отговорност за крайните резултати на екипа си;

Ние предлагаме:
- Професионални обучения на местно ниво и в чужбина и възможности за развитие;
- Възможности за изкачване на ръководни позиции;
Cross Source LTD - Recruitment Agency (license № 2767 from 21.03.2019)

Информация за контакт

Телефон: 0897 902220

ITCD