Тренинг координатор / Learning & Development Coordinator
София
длъжност на пълно работно време

Тренинг координатор / Learning & Development Coordinator

София длъжност на пълно работно време

За нас

The Business Institute е катализатор на бизнес мениджмънт умения. Предоставя бизнес работилници, бизнес симулации и тренинг решения по поръчка в областта на бизнес мениджмънта. Компанията е лидер в дизайна, организирането и предоставянето на разнообразни обучителни програми и решения за развитие на служителите. Обучителните решения и програми на компанията се базират на иновативни подходи и съвременни инструменти за развиване на бизнес мениджмънт умения.

Отговорности

• подготовка, координиране и актуализиране на календара за провеждане на обученията;
• работа с различни онлайн платформи за качване на дигитално обучително съдържание и организиране на обучителните програми в съответните онлайн платформи;
• подготовка и осигуряване на небходимите обучителни материали (офлайн или онлайн) и комфорт на участниците;
• комуникация с участниците в обученията относно организационни въпроси в хода на провеждането им;
• комуникация с асоциирани треньори и гост-говорители с цел координация на календари и участия;
• подкрепящи дейности в хода на провеждане на обученията;
• грижа за офис консумативи и изправност на офисните ресурси; контакт с доставчици, свързани с това;
• финансово-административни дейности, свързани с подготовка на договори с и фактури на клиенти и доставчици и съпътстващите ги документи;
• следене, отчитане и анализ на издаването на фактури, плащанията от клиенти и към доставчици, както и свързаните с това документи;
• връзка с обслужващата счетоводна фирма и оперативно съдействие по отношение на счетоводни документи и текущо отчитане.

Изисквания и необходими умения

Позицията е изключително подходяща за хора с опит в или желание за развитие в областта на управление на човешките ресурси. Подходящият кандидат е с амбиции за кариерно израстване в областта на обучение и развитие на талантите в организацията. Предимство на кандидатът ще е опит като офис координатори/офис мениджъри или сходни финансово-административни позиции, кандидат който желае да сложи своята кариера на “нова писта” – пистата на обучение и развитие на талантите в организацията. На тези кандидати предлагаме възможност да използват максимално натрупания опит, едновременно с което да придобият нови знания, умения и опит в областта на организирането и провеждането на обучения, както и практични познания и умения в областта на развитие на служителите в организацията.

Като цяло, позицията изисква много добри организационни и координационни умения, нагласа към ред, дисциплина и спазване на срокове. Основни познания и умения свързани с финансово-счетоводни документи – договори, фактури и работа с MS Excel се изискват. Опит и умения за работа с различни IT платформи са важни. Търсена е нагласата към гъвкавост, положително отношение към промяната и иновативни варианти за извършване на дейностите, както и умения за комуникация с вътрешни и външни партньори.

Добър писмен английски е плюс.

Ние Ви предлагаме

• Интересни, предизвикателни проекти и клиенти
• Кариерно израстване в областта на обучения и развитие на талантите в организацията
• Достъп до обучителните ресурси на компанията и възможност за постоянно учене и развитие
• Силно мотивираща среда от екип, които вярват във възможностите и се възползват от тях
• Предизвикателни задачи и територия за творчество и изява

Информация за контакт

Телефон: +359 882 924 710

JobTiger Banner