Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“
Участъков инспектор в жп транспорта
София
длъжност на пълно работно време

Участъков инспектор в жп транспорта

София длъжност на пълно работно време

За нас

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” е създадена през 2002 г. като единствен управител на железопътната инфраструктура в България. Днес е най-голямото държавно предприятие с численост над 10 000 служители.
Компанията търси да назначи мотивиран и амбициозен кандидат за позиция Участъков инспектор в жп транспорта в инспекция „Безопасност на превозите и Технически спецификации за оперативна съвместимост” в Централно управление на ДП НКЖИ.

Отговорности

 Участва в разследването на произшествия или инциденти по безопасност на движението на влаковете;
 Извършва проверки на изпълнителския персонал в региона, за който отговаря;
 Участва в комисии по прегледи на съоръжения и устройства по жп инфраструктура;
 Издава предписания на длъжностните лица от ДП НКЖИ и определя срокове за отстраняване на констатациите при извършени проверки и констатирани нередности и нарушения;
 Да разкрива и анализира причините за допуснатите железопътни произшествия и осъществява превантивна дейност за предотвратяването им;
 Да следи за правилните действия, касаещи движение на влаковете и маневрената работа на дежурния експлоатационен персонал, чието работно място проверява.

Изисквания и необходими умения

Образование: Висше, с образователно-квалификационна степен „бакалавър
Квалификационни изисквания: професионална квалификация инженер по Експлоатация на жп транспорт, Технология и организация на жп транспорт, Технология и управление на транспорта; правоспособност
Професионален опит: 3 години в дейността.

Ние Ви предлагаме

 Кариерно развитие;
 Постоянен и дългосрочен ангажимент по трудов договор;
 Ваучери за храна;
 Карта за безплатно пътуване по цялата ЖП мрежа в страната;
 Почивки в планински и морски бази на преференциални цени;
 Еднократни социални суми;
 Въвеждащо обучение и безплатни последващи обучения;
 Допълнително пенсионно осигуряване;
 Медицинско обслужване и профилактика;
В случай, че предложението представлява интерес за вас и отговаряте на посочените изисквания, моля кандидатствайте с професионална автобиография чрез сайта на ДП НКЖИ.
Контакт ще бъде установен само с одобрените кандидати.

Информация за контакт

Телефон: 02/932 2195

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner