Община Враца
50 - 300 служителя
Управител
Враца
длъжност на пълно работно време
ITCD