Уредник музей
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Уредник музей

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

Националният литературен музей е държавен културен и научен институт към Министерство на културата с национално значение в областта на опазването и представянето на културното наследство.

Отговорности

• Комплектува, обработва и дигитализира движимите културни ценности в музейните фондове на Националния литературен музей;
• Приема посетители, провежда беседи, изготвя справки;
• Участва в подготовката на изложби и в провеждането на литературни вечери, чествания, представяния на книги и други културни мероприятия на музея.

Изисквания и необходими умения

• Познаване на нормативните уредби в областта на опазване на културното наследство и музейното дело;
• Владеене на чужд език;
• Добра компютърна грамотност;
• Организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност и комуникативност.

Информация за контакт

Телефон: 029873414

JobTiger Banner
JobTiger Banner