Въоръжен охранител
гр. София, кв. Сеславци, район Кремиковци
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Въоръжен охранител

гр. София, кв. Сеславци, район Кремиковци длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Отговорности

Длъжността „ОХРАНИТЕЛ ” отговаря на нуждите на дружеството за осигурява физическа въоръжена охрана на обект за съхранение на взривни материали
• охранява определените му обекти съобразно плана за охрана;
• следва указанията дадени от компетентните органи и от началника на охраната;

Изисквания и необходими умения

Преминато обучение за Охранител
JobTiger Banner
Zaplatomer Banner