SOS-Детски селища България
Възпитател
гр. София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Възпитател

гр. София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света.
В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

Отговорности

От Вас се очаква:

• Да осъществявате пряка социална и педагогическа работа с юношите, настанени в ЦНСТ
• Да осъществявате контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието на децата и защита на най-добрия им интерес
• Да създавате организация за поддържане на домакинското ежедневие
• Да организирате свободното време на децата
• Да участвате активно във всички дейности на ЦНСТ и да изпълнявате други дейности, възложени от ръководството

Изисквания и необходими умения

Изисквания към кандидатите:

• Професионална квалификация/Висше образование в областта на социалните и педагогическите науки
• Познаване особеностите на юношеската възраст и професионален опит в работа с юноши (младежи и девойки)
• Умения за работа в екип
• Добро познаване на социалното законодателство в сферата на услугите за деца

Ние Ви предлагаме

Предлагаме:

• Динамична и интересна работа в неправителствена организация с мотивиран и деен екип
• Въвеждащо и допълнителни обучения
• Професионално развитие в рамките на организацията
• Регулярна супервизия и подкрепа при изпълнение на служебните задължения
• Ваучери за храна и карта Multisport с преференциална отстъпка
• Коректни трудови отношения

Информация за контакт

Телефон: 0885 35 20 12

VCD