Водопроводчик външно ВиК
Софийска област, София
длъжност на пълно работно време

Водопроводчик външно ВиК

Софийска област, София длъжност на пълно работно време

За нас

„Бараж Ресурс“ ЕООД обявява 1 свободно работно място за позиция

Отговорности

1. Площадкова канализационна мрежа- Изграждане и монтаж на бетонови шахти ,направа на кюнета ,монтаж на ПВЦ и бетонови канализационни тръби ,монтаж и подвързване на дъждоприемни шахти и линейни отводнители и т.н.
2. Площадков водопровод- Изграждане на водопроводи от полиетиленови тръби /включително заваряването им /,монтаж на площадкови спирателни кранове , монтаж на пожарни хидранти и т.н.
3. Сградна канализационна и водоснабдителна мрежа- направа на сграден водопровод от полипропиленови тръби /включително заваряването им/ ,направа на сградна канализация от ПВЦ или чугунени тръби , монтаж на санитарно оборудване /мивки ,тоалетни чинии ,писоари ,смесители за мивки ,душове и др./
4. Сграден пожарен водопровод- направа на водопровод от поцинковани тръби и монтаж на пожарни касети .

ІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Спазване на трудовата и технологична дисциплина.
2. Да спазва инструкциите по безопасност на труда , противопожарна безопасност правилното използване на машини и съоръжения.
3. Носи отговорност за качествено изпълнение на възложената работа.

Изисквания и необходими умения

1. Да разчита спесификацията на елементите към възложената работа
2. Да познава видовете водопроводни и канализационни мрежи, пожарни водопроводи, сградна и водоснабдителна мрежа.
3. Да знае устройството и начините на работа с машини и приспособления за при водопроводните и канализационни мрежи, както и пожарни водопроводи и касети.

Ние Ви предлагаме

ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:
1. Длъжността е пряко подчинена на Техническия ръководител на обекта.

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование – средно с професионална квалификация или при липса на документи точка 2.
2. Професионален опит - минимум шест месеца стаж по специалността или предишен опит с минимум шест месеца трудов договор.
3. Владеене на узбекистански език за коректно изпълнение на поставените задачи и успешно приключване на проектите в екип – предимство.

VI. МЕСТОРАБОТА
1. Позицията включва обекти в цялата страна - мобилна месторабота в различни райони на страната съгласно обектите за работа на фирмата и проектите за изпълнение.
2. МЕСТОРАБОТА - СОФИЯ

VII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

1. Месечно брутно възнаграждение – 2 190,79 лв.
2. Работно Време - сумирано работно време, 8:00 до 18:00 с две почивки от по 30 мин и една обедна почивка от 1 час.
3. Почивни дни: събота и неделя, включително и официални празници
4. Срок на договора – договор с продължителност 3 години

Информация за контакт

Телефон: 029800504

ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner