община Кричим
Юрисконсулт
Кричим
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
ITCD