EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Юрисконсулт, Процесуално представителство (по заместване)
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Юрисконсулт, Процесуално представителство (по заместване)

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Процесуално представителство по граждански (вкл. търговски) и административни дела, както и предявяване на граждански искове в наказателния процес;
- Представлява дружествата пред различни държавни органи като КЕВР, КЗК, КЗЛД, КЗД и т.н.;
- Подготвя юридически становища и анализи;
- Участва в преговори и изготвяне на договори и други документи;
- Правно и административно съдействие на органите на дружеството при представянето и взимането на колективни решения;
- Води официална кореспонденция и осъществява съдействие при получаване на административни актове;
- Разяснява прилагането на нормативните актове при поискване от съответните ръководители и служители;
- Изпълнява и други конкретно възникнали задачи, свързани с длъжността.
- Длъжността включва интензивни пътувания, свързани с осъществяване на процесулано представителство пред съдилища, разположени на територията на страната.

Изисквания и необходими умения

- Висше образование със специалност "Право" и придобита юридическа правоспособност;
2 или повече години опит; предходен опит в области на гражданското право (вещно, облигационно, търговско, административно) се счита за предимство;
- Владеенето на английски език се счита за предимство;
- Добра компютърна грамотност и умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint); работа с правно-информационни системи;
- Много добри комуникативни умения, много добре развита способност за работа в екип, аналитични умения, съобразителност.


Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на сайта на компанията.

Ние Ви предлагаме

- Работа в сплотен и организиран екип от опитни юристи;
- Възможност за професионална реализация в международна компания, в която се ценят уважението, коректността, професионалния подход, отговорността, сътрудничеството и ангажираността;
- Отлична локация в центъра на Пловдив – Европейска столица на културата 2019;
- Много добър социален пакет – допълнително здравно застраховане, гъвкаво работно време, възможност за работа от разстояние, карти за спорт на преференциални цени, участие в спортни събития и спартакиади, безплатни обучения и курсове и др.

Ако това предложение Ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо, като използвате бутона „Кандидатствай“.


Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner