EVN България – Твоята енергия. Твоето бъдеще.
Юрисконсулт, Събиране на вземания
Пловдив
длъжност на пълно работно време

Юрисконсулт, Събиране на вземания

Пловдив длъжност на пълно работно време

Отговорности

- Осъществяване на процесуално представителство:
- пред органите на съдебната власт, МВР, арбитражи и други държавни органи по производства, свързани със събирането на вземания, по които страна са дружествата от групата на ЕВН в България;
- по принудително събиране на вземанията на дружествата от групата на ЕВН;
- Участие в изготвянето или съгласуването на договори и спогодби, уреждащи погасяването на задължения към дружествата от групата на ЕВН;
- Участие в изготвянето или съгласуването на правни анализи или становища по правни въпроси, свързани с дейността на дружествата от групата на ЕВН;
- Разяснява прилагането на нормативната уредба при поискване от съответните служители;
- Водене на официална кореспонденция.

Изисквания и необходими умения

- Висше образование със специалност "Право", придобита юридическа правоспособност.
- 2 г. опит в процесуалното представителство и/или изпълнителното производство по ГПК.
- Познания в областта на гражданското право (вещно, облигационно, семейно), търговското право и гражданския процес.
- Добра компютърна грамотност и умения за работа с MS Office (Word, Excel, PowerPoint). Работа с правно-информационни системи.
- Комуникативни умения, нагласа за работа в екип.
- Аналитични умения;
- Активен шофьор, със свидетелство за управление на МПС кат. В, С или D.Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк.

Ние Ви предлагаме

- Работа в сплотен и организиран екип от опитни юристи;
- Интензивно въвеждане и личен ментор и план за работа за първите 6 месеца.
- Възможност за професионална реализация в международна компания, в която се ценят уважението, коректността, професионалния подход, отговорността, сътрудничеството и ангажираността;
- Отлична локация в центъра на Пловдив – Европейска столица на културата 2019;
- Много добър социален пакет – допълнително здравно застраховане, гъвкаво работно време, възможност за работа от разстояние, карти за спорт на преференциални цени, участие в спортни събития и спартакиади, безплатни обучения и курсове и др.

Ако това предложение Ви е заинтригувало, изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо, като използвате бутона „Кандидатствай“.


Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner