Линднер България ЕООД
Юрисконсулт, строителство
София
длъжност на пълно работно време

Юрисконсулт, строителство

София длъжност на пълно работно време

За нас

Lindner Group е глобално активна строителна компания с повече от 30 дъщерни фирми и над 7500 служители, водеща в разработване, производство и монтаж на продукти за сухо строителство, интериорен дизайн, както и в комплексното изпълнение на сгради и съоръжения.

Линднер България ЕООД предлага пълна инженерингова услуга в строителния процес от проектиране до цялостно изграждане на строителни обекти или изпълнение на отделни фази от строителството.

Устойчивото развитие на бизнеса ни върви ръка за ръка с развитието на екипа ни.
Tърсим да назначим в своя екип опитен, отговорен и мотивиран кандидат за следната работна позиция:

Юрисконсулт, строителство(м/ж)

Отговорности

Основни отговорности:

• Консултира и дава правни становища, правни съвети и мнения за правилното протичане дейността на дружеството;
• Контролира законосъобразното функциониране стопанската дейност на компанията;
• Отговаря за изготвяне образци на фирмени документи - договори, анекси, споразумения и други;
• Дава правни становища по отношение законосъобразност на трудовите правоотношения - сключване, изменение и прекратяване на трудови договори, налагане на наказания и търсене на дисциплинарна и имуществена отговорност;
• Изготвя правни становища при решаване на жалби, сигнали и предложения;
• Контролира законосъобразността и спазването на всички вътрешни заповеди, разпореждания, указания, правилници, инструкции;
• Проследява промени и актуализации на всички нормативни актове и разпоредби, свързани с дейността на компанията.

Изисквания и необходими умения

Основни изисквания:

• Висше юридическо образование – специалност „Право”;
• Професионален опит по специалността: 2 - 3 години;
• Работен опит като юрисконсулт в строителството ще бъде предимство;
• Отлично владеене на Немски език - писмено и говоримо В2, С1;
• Много добри познания на MS Office/MS Excel, MS Word, Power Point/;
• Познаване на действащите нормативни документи, регламентиращи строителния, инвестиционния процес, трудово право, търговско право;
• Много добри организационни умения;
• Комуникативност.

Ние Ви предлагаме

Ние Ви предлагаме:

• Работна позиция в компания лидер на българския строителен пазар;
• Работа във високо професионална, етична и приятелска работна атмосфера;
• Среда, в която продуктовата експертиза, качество, професионални и персонални контакти, обвързаност и ангажираност са възнаградени;
• Вълнуваща, приятелска и подкрепяща работна обстановка;
• Професионално развитие и повишаване на квалификацията;
• Дългосрочна заетост - постоянен трудов договор;
• Работно време: от 08:00 ч. - до 17:00 часа;
• Възнаграждение, събразно опита, уменията и квалификацията;
• Възможност за безплатно ползване на ваканционни къщи на Lindner Group в Европа.

Работно място: офис, гр. София

Начин на кандидатстване:

Ако позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете ни Вашето CV и мотивационно писмо на немски език, съдържащо възможна дата за започване на работа и желано възнаграждение.

Всички документи ще бъдат обработвани, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Информация за контакт

Телефон: 02 489 9200

JobTiger Banner