Пощенска банка / Юробанк България АД
Юрисконсулт в отдел Банкиране на дребно и дъщерни дружества
София
длъжност на пълно работно време

Юрисконсулт в отдел Банкиране на дребно и дъщерни дружества

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО И ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации;
Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност;
Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи;
Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.
Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.
За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.
Присъедини се към нас и бъди част от екипа на Пощенска банка!

Пощенска банка е точното място за ТЕБ!


За Управление "Правно" Пощенска Банка търси да назначи отговорен, мотивиран и ориентиран към постигане на резултат:


ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ БАНКИРАНЕ НА ДРЕБНО И ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Вашите основни задължения и отговорности ще бъдат:

Да оказвате правно съдействие във връзка с осъществяваните от Банката дейности в сферата на Банкиране на дребно, като:

- изготвяте правни становища по отношение на предлаганите пред банката за обезпечение недвижими имоти и други активи;

- разработвате/съгласувате образци на правни документи, вкл. договори за различни кредитни сделки;

- съставяте/съгласувате актове за договорни и законни ипотеки и осъществявате представителството на Банката при учредяването им;

- давате консултации, участвате в срещи и др.


Към Вас имаме следните изисквания:

• Висше юридическо образование;

• Юридическа правоспособност;

• Отлично владеене на английски език;

• Добри компютърни умения и познаване на правно-информационни системи.

• Аналитични умения и инициативност;

• Задълбочени познания и опит в сферата на вещното, облигационното, семейното и наследственото право.


Предлагаме Ви:

• Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;

• Професионална реализация в елитен юридически екип и отличен работен климат;

• Разнообразна, динамична и развиваща Вашите професионални и социални умения работа;

• Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;

• Преференции при ползване на банковите ни продукти;

• Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;

• Карта Multisport и CoolFit на преференциална цена.
Моля изпратете мотивационно писмо, подробна автобиография с актуална снимка.

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.

Zaplatomer Banner