Пощенска банка / Юробанк България АД
над 300 служителя
Юрисконсулт в секция Кредитиране – анализ на обезпечения
София
длъжност на пълно работно време
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner