Заместник ръководител производство
София
длъжност на пълно работно време

Заместник ръководител производство

София длъжност на пълно работно време

За нас

АДИФАРМ ЕАД е българска генерична фармацевтична компания, с голям опит в производството на лекарства. Компанията разполага с модерен завод разположен на територията на гр. София. Портфолиото на Адифарм ЕАД включва над 130 продукта, представени на вътрешен и световни пазари.

Към момента, Адифарм ЕАД търси да назначи
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ ПРОИЗВОДСТВО
Месторабота: гр. София

Отговорности

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

- Планира и организира производствените процеси;
- Участва в дейности по валидиране и трансфер на технологии;
- Изготвя производствено-техническа документация;
- Координира работата на всички производствени сектори;
- Контролира спазването на технологичните параметри, съгласно одобрена документация;
- Изготвя части от документация, съгласно регулаторните изисквания за регистрационна документация за България, Европейски съюз и трети страни
- Съгласува и координира проектите, графиците и поръчките с ръководството, следи за изпълнението им в срок;
- Познава, прилага и контролира спазването на принципите на Добра производствена практика.

Изисквания и необходими умения

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Висше образование – фармация, химия, биология;
- Минимум 5 години практически опит във фармацевтична фирма като технолог производство
на твърди дозирани и/или течни лекарствени форми;
- Умения за планиране, организация и контрол на производствените процеси;
- Изготвяне на документация, познаване и провеждане на процеси по Оценка на риска,
Валидиране на производствен процес и Валидиране на почистването;
- Опит при трансфер и въвеждане на нови технологии, системи и оборудване;
- Изготвяне и работа със СОП, ОП и партидни записи;
- Задължително владеене на английски език, висока компютърна грамотност;
- Отлични умения за устна и писмена комуникация с колеги, мениджъри, партньори;
- Креативност, умение за работа в екип, аналитично мислене, отговорност.

Ние Ви предлагаме

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

- Отлични условия в престижна и динамично развиваща се компания;
- Интересна и предизвикателна работа, възможност за много контакти в страната и чужбина;
- Дългосрочна заетост;
- Конкурентно възнаграждение;
- Възможност за професионално развитие;
- Стандартно работно време – 8,30 - 17 часа;
- Коректно отношение от страна на работодателя.

Ако позицията представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, изпратете Ваша Автобиография с актуална снимка.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
ITCD 2024 Employers
Zaplatomer Banner